www.greenvictorycapital.com sales@greenvictorycapital.com
+420 733 121 796

Dear Business Partners,

Allow me to inform you of a change in our Company name with effect from 1st May 2015, when Wave Promotion became:

Green Victory Capital Ltd.

There is of course no question of this name change affecting the nature of our business relations. Likewise, all current contractual relations remain in force, unchanged. All investment projects and objectives remain active, unaltered. Given our long-term cooperation and partnership, which we greatly value, let me assure you that we aim to remain your enduring and reliable business partner.

The change is accompanied by a change to our website, which is now to be found at:

With very best wishes

PhDr. Jiří Vlk

CEO

Vážení obchodní partneři,

rádi bychom Vás informovali o změně názvu naší společnosti, a to s účinností od 1. května 2015, kdy společnost Wave Promotion mění název na:

Green Victory Capital Ltd.

Tato změna samozřejmě nemá žádný vliv na kvalitu obchodních vztahů. Stejně tak i všechny dosavadní smluvní vztahy zůstávají nadále v platnosti v nezměněné formě. Všechny investiční projekty a záměry jsou nadále aktivní beze změn. Vzhledem k naší dlouhodové spolupráci a partnerství, kterého si nesmírně vážíme, Vás tímto chceme ujistit, že naším cílem je být i nadále Vaším důvěryhodným a spolehlivým obchodním partnerem.

Společně s touto změnou dochází i ke změně webové prezentace firmy, kterou nově najdete na této adrese:

S přáním hezkého dne

PhDr. Jiří Vlk

ředitel společnosti